મીઠું ( Salt )
Last Updated : Sep 26,2023


મીઠું ( Salt ) Glossary |આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + મીઠું રેસિપી ( Salt ) | Tarladalal.com
Viewed 9154 times

ઍપ્સમ સોલ્ટ (epsom salt)
ફ્રૂટ સોલ્ટ (fruit salt)
કોશેર નમક (kosher salt)
આખું મીઠું (sea salt)Related Links


Subscribe to the free food mailer

Buckwheat

Missed out on our mailers?
Our mailers are now online!

View Mailer Archive

Privacy Policy: We never give away your email

REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.

Login Name
Password

Forgot Login / Password?Click here

If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.

Are you sure you want to delete this review ?

Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.

Reviews