સ્ટાર એનિસ ટી | શરદી અને ખાંસી માટે સ્ટાર એનિસની ચા | વજન ઘટાડવા માટે સ્ટાર એનિસ ચા | Star Anise Tea, Indian Home Remedy for Cold and Cough


દ્વારા

સ્ટાર એનિસ ચા રેસીપી | તજ ચક્રીફૂલ ચા | શરદી અને ખાંસી માટે સ્ટાર એનિસની ચા | વજન ઘટાડવા માટે સ્ટાર એનિસ ચા | star anise tea recipe in Gujarati language for cough and cold |

Add your private note

સ્ટાર એનિસ ટી | શરદી અને ખાંસી માટે સ્ટાર એનિસની ચા | વજન ઘટાડવા માટે સ્ટાર એનિસ ચા | - Star Anise Tea, Indian Home Remedy for Cold and Cough recipe in Gujarati

તૈયારીનો સમય:    બનાવવાનો સમય:    કુલ સમય:     ૨ નાના કપ માટે
મને બતાવો નાના કપ માટે

સામગ્રી

સ્ટાર એનિસ ટી બનાવવા માટે સામગ્રી
ચક્રીફૂલ
૨ "તજની લાકડી
વિધિ
સ્ટાર એનિસ ટી બનાવવા માટે વિધિ

    સ્ટાર એનિસ ટી બનાવવા માટે વિધિ
  1. સ્ટાર ચક્રીફૂલની ચા બનાવવા માટે, ૨ કપ પાણીને એક સોસપાનમાં ઉકાળો અને તેમાં સ્ટાર ચક્રીફૂલ અને તજ ઉમેરો.
  2. લગભગ ૧૦ મિનિટ માટે ઉકાળો, તેને ઢાંકણથી ઢાંકીને ૩ મિનિટ સુધી રાખો.
  3. સ્ટાર ચક્રીફૂલની ચા ગરણી વડે ગાળી લો અને તરત જ પીરસો.


Also View These Popular Recipes

REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.

Login Name
Password

Forgot Login / Password?Click here

If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.

Are you sure you want to delete this review ?

Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.

Reviews