ચકોતરો ( Grapefruit )
Last Updated : Apr 10,2021


ચકોતરા શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Grapefruit in Gujarati
Viewed 10178 times

સમારેલો ચકોતરો (chopped grapefruit)
ચકોતરાનો પલ્પ (grapefruit pulp)
ચકોતરાની ફાંક (grapefruit segments)Related Links


Subscribe to the free food mailer

Appe

Missed out on our mailers?
Our mailers are now online!

View Mailer Archive

Privacy Policy: We never give away your email

REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.

Login Name
Password

Forgot Login / Password?Click here

If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.

Are you sure you want to delete this review ?

Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.

Reviews